INDIVIDUELL

Parterapi

Föreläsningar

Handledning

Ibland tror klienter att de behöver ha en färdig problembeskrivning för att gå i terapi. Så är det inte! De första samtalen kommer att handla om att skapa oss båda en gemensam bild av dina problem och också vad du vill ha utav livet. Senare kommer vi arbeta med att hantera dina svårigheter på sätt som gör att du kan leva ett liv som är mer meningsfullt för dig. Jag tänker mig inte att vi behandlar symtomt, t.ex. en ångestproblematik, för ångestens skull utan för att ångesten och ditt förhållningssätt till den påverkar vad som är möjligt för dig att göra i livet. 

I parterapier utgår vi ifrån integrated behavioral couples therapy - den parterapiform som har bäst vetenskapligt stöd. Först träffas vi tillsammans för att få en gemensam bild, därefter individuellt en gång och sen en gång tillsammans igen, på det här sättet ges bäst möjligheter att få en gemensam bild av de processer som ställer till problem i er relation och av de processer som underlättar er relation. Därfter arbetar vi efter den analys som gjorts. Min inställning till parterapi är att det inte krävs att ni vill vara tillsammans, utan att det kan gälla att samarbeta om ett gemensamt barn eller att det kan vara vänner eller andra familjerelationer som ni behöver hjälp med.

Som aktiv forskare är jag inläst på det senaste inom kontextuella beteendevetenskaper dit bland annat ACT hör. Jag föreläser både i Sverige och utomlands. I Sverige är jag deltidsanställd på Stockholms Universitet men har även jobbat på Karolinska insitutet, Mittuniversitetet och Göteborgs universitet och undervisat, haft kursansvar och så vidare i psykologi och psykoterapi. Utomlands har jag föreläst och handlett bland annat vid Swansea university i Storbritannien, och University College Dublin på Irland. Jag föreläser också på privata utbildningar, bland annat i konsten att med hjälp av ACT hantera negativa tankar och sätta mål i beteendeförändring med hjälp av värden.

Handledning utanför hexaflexen! Eftersom jag lagt ned en stor mängd tid på att lära mig och forska kring ACT, och även har haft förmånen att stöta och blöta teorier med nyckelpersoner inom ACT handelder jag i metoden. Det innebär att jag inte fokuserar på verksamheten i sig utan när du kör fast i din applikation av modellen så kan vi röra oss flexibelt runt problemet i och med att vi kan borra oss ner i RFT och filosofiska antaganden.

 

gallery/dublin
gallery/heart-of-love-13363296196bz
gallery/img_0644
gallery/agriculture_in_britain-_life_on_george_casely's_farm,_devon,_england,_1942_d9817

Behandling