gallery/img_1519

Jag vill egentligen rädda världen. Det tror jag att jag kan göra genom att organisationsutveckla, utföra terapier, forska, utbilda och kommunicera omkring metoder för psykiskt välbefinnande som visat sig fungera. Jag tror inte på att behandla, till exempel, en ångest för ångestens skull utan för vad den hindrar dig från att göra i livet. Att istället för att lära dig att inte tänka på fel sätt vill jag lära dig att se på alla dina tankar på ett nytt sätt. Eftersom det som gör oss unika som människor också förenar oss är det så att oavsätt om det jag gör är att utbilda eller behandla så vill jag ju påverka vad du gör och hur du föhåller dig till tankar om dig själv, om världen och på vad som är möjligt.

VEM ÄR JAG?

 • Minska dina hinder för att leva ett liv som du vill leva
 • Kunna vara den person du vill vara
 • Kunna vara de partners ni vill vara för varandra
 • Medveten Närvaro
 • Förhålla sig annorlunda till tankar

 • Meningsskapande

 • Värdebaserat handlande

 • Acceptance and Commitment Therapy
 • Medveten Närvaro
 • Förhålla sig annorlunda till tankar
 • Meningsskapande
 • Värdebaserat handlande
 • Metodhandledning
 • Experimentell design
 • Kvantitativ metod
 • Kvalitativ metod
 • Psykoterapeutiska processvariabler
 • Statistik
 • Litteraturöversikt

BEHANDLING

UTBILDNING

FORSKNING

Vad kan jag hjälpa dig med?